HỌC ONLINE

Tin thông báo

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ - HÀ ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ - HÀ ĐÔNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2024-2025

ẤN TƯỢNG LỄ HỘI CONNECTION 2023

ẤN TƯỢNG LỄ HỘI CONNECTION 2023

ẤN TƯỢNG LỄ HỘI CONNECTION 2023

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM CUP NGT 2023

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM CUP NGT 2023

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM CUP NGT 2023

ẤN TƯỢNG BÀI THU HOẠCH NGOẠI KHÓA LIÊN MÔN HỌC SINH KHỐI K7, K8, K9

ẤN TƯỢNG BÀI THU HOẠCH NGOẠI KHÓA LIÊN MÔN HỌC SINH KHỐI K7, K8, K9

ẤN TƯỢNG BÀI THU HOẠCH NGOẠI KHÓA LIÊN MÔN HỌC SINH KHỐI K7, K8, K9

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2023

Lễ chào đón tân học sinh lớp 10 niên khóa 2023-2026

Lễ chào đón tân học sinh lớp 10 niên khóa 2023-2026

Lễ chào đón tân học sinh lớp 10 niên khóa 2023-2026

HỌC ONLINE