HỌC ONLINE

Quyền lợi của học sinh

CÁC QUYỀN LỢI VỀ HỌC TẬP

- Được đảm bảo chương trinh đào tạo chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

- Là ngôi trường duy nhất trên Quận Hà Đông dạy và học bộ môn kỹ năng sống do các giáo viên có chuyên môn giỏi giảng dạy.

- Được học bộ môn Giáo Dục Quốc Phòng tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng Đại học Quốc Gia Hà Nội (7 ngày).

- Học sinh được xếp lớp và học tập theo nguyện vọng và trình độ.

CÁC QUYỀN LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN

- Được học tập trong môi trường thân thiện, được tôn trọng, được bày tỏ mong muốn trong chuẩn mục đạo đức học sinh.

- Được tư vấn các vấn đề tâm, sinh lý lức tuổi.

- Được định hướng mục tiêu sống, định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Tin khác
HỌC ONLINE